Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zasadnutia AS PF TU

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (február 2022)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. januára 2022
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 25. januára 2022

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 20. decembra 2021
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 20. decembra 2021

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (november 2021)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. októbra 2021
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 27. októbra 2021

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 24. júna 2021
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 24. júna 2021

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (máj 2021)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 22. apríla 2021
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 22. apríla 2021 (Oprava zápisnice)

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (apríl 2021)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 18. februára 2021
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 18. februára 2021

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (január 2021)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (december 2020)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 17. júna 2020
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 17. júna 2020

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (máj 2020)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (apríl 2020)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 6. februára 2020
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 6. februára 2020

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 8. októbra 2019
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 8. októbra 2019

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 26. júna 2019
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 26. júna 2019

Voľby kandidáta na dekana fakulty

Volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana fakulty

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15. mája 2019
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 15. mája 2019

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (apríl 2019)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania 

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15. februára 2019
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 15. februára 2019

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. októbra 2018
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 25. októbra 2018

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (jún 2018)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania senátu

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 23. mája 2018
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 23. mája 2018

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. apríla 2018
Pozvánka 
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 25. apríla 2018

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. januára 2018
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 25. januára 2018

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (august 2017)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania senátu, konaného v dňoch 15. - 20. augusta 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 11. mája 2017
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 11. mája 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 30. marca 2017
Pozvánka 
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 30. marca 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15. februára 2017
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 15. februára 2017