Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zoznam členov AS PF TU

PREDSEDNÍČKA SENÁTU FAKULTY:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

 

TAJOMNÍK SENÁTU FAKULTY:

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

email: senatpftu@truni.sk

 

ČLENOVIA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.                                      

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.         

 

Študentská časť:

Daniel Pavelka (bakalársky študijný program v dennej forme štúdia)

Martin Pogádl (bakalársky študijný program v dennej forme štúdia)

Bc. Tomáš Široký (magisterský študijný program v dennej forme štúdia)

Mgr. Ivana Mokrá (doktorandský študijný program)

Neobsadené (bakalársky a magisterský študijný program v externej forme štúdia)