Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry DP

Adresa: Kollárova 10, 918 43 Trnava

Korešpondenčná adresa: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava                                                                                                       
Vedúci katedry:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

Tajomník katedry:

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

Členovia katedry:

Profesor:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

životopis

CV in English

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Gábriš Tomáš

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Gábriš Tomáš

miestnosť č. 114
telefón: 033 59 39 609
e-mail: tomas.gabris@truni.sk

Docenti:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Laclavíková Miriam

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Laclavíková Miriam

miestnosť č. 7
telefón: 033 59 39 659
e-mail: miriam.laclavikova@truni.sk

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Švecová Adriana

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Švecová Adriana

miestnosť č. 7
telefón: 033 59 39 659
e-mail: asvecova@truni.sk

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

životopis

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Vyšný Peter

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Vyšný Peter

miestnosť č. 209
telefón: 033 59 39 622
e-mail: peter.vysny@truni.sk  petervysny@hotmail.com  

Odborný asistent:

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

životopis

CV in English

PF TU_VUPCH_SAAVŠ_Lanczová Ingrid

PF TU_VPCH_celkový prehľad_Lanczová Ingrid

miestnosť č. 209
telefón: 033 59 39 622
e-mail: inge.lanczova@gmail.com

Externí spolupracovníci:

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

miestnosť č. 114
telefón: 033 59 39 609
e-mail: jozef.kolarik@gmail.com

Doktorandi v externej forme štúdia:

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
JUDr. Andrea Císarová
JUDr. PhDr. Marek Prudovič
JUDr. Adrián Gajarský
Mgr. Michal Tomin

Sekretárka katedry:

Jarmila Hercegová
miestnosť č. 310
telefón: 033 59 39 626
e-mail: jarmila.hercegova@truni.sk