Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Otázky na skúšky Katedry DP

Dejiny práva na území Slovenska I a II (zimný a letný semester AR 2021/2022):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska I je dostupný TU
Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska II je dostupný TU

Metodológia vedeckej práce (zimný semester AR 2021/2022):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Metodológie vedeckej práce je dostupný TU

Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a v novoveku (zimný semester AR 2021/2022):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z predmetu Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a novoveku je dostupný TU

Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku (zimný semester AR 2020/2021):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku je dostupný TU

Svetové dejiny práva I

Svetové dejiny práva II

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - otázky

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

Formovanie dedičškého práva na Slovensku 

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí