Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny počas letného semestra ak. roka 2021/2022:
 
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA
 
pondelok 13.00-14.30 cez MS Teams, po predchádzajúcej dohode emailom na: tomas.gabris@truni.sk
Konzultácie sú možné aj prostredníctvom emailu. 
 
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
 

utorok 10:30 - 13:00 online prostredníctvom MS Teams, po predchádzajúcej dohode emailom.

Konzultácie sú možné aj prostredníctvom emailu.

 
doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
 
štvrtok 10:45-12:15 online prostredníctvom MS Teams alebo prezenčne na fakulte po dohode emailom.
TÍM: Švecová semináre
KÓD: t7g9274

 
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.
 

emailom - kedykoľvek
online prostredníctvom MS Teams - v ktorýkoľvek pracovný deň na základe predchádzajúcej dohody emailom
TÍM: Vysny_online_konzultacie
KANÁL: Vysny_online_konzultacie
KÓD: 8ksxkhi

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

 
emailom na inge.lanczova@gmail.com - kedykoľvek
online prostredníctvom MS Teams - v ktorýkoľvek pracovný deň na základe predchádzajúcej dohody emailom
TÍM: Semináre JUDr. Lanczová
KÓD: b2bhldz