Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Bakalárske štátne skúšky

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na bakalárske štátne skúšky v akademickom roku 2018/2019 je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení s

harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

17.04.2019 - harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

Prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných Katedrou propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v letnom semestri akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Želáme vám úspešné ukončenie letného semestra, KPPP

obhajoby BP

14.04.2019 - obhajoby BP

Oznamujeme študentom, že obhajoby bakalárskych prác vedených na Katedre propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave sa uskutočnia dňa 14. mája 2019, t. j. v utorok o 09:00hod. v miestnosti č. 109 (kancelária vedúceho KPPP). Harmonogram pripájame tu.

Želáme veľa šťastia a úspešnú obhajobu, KPPP

Opravný termín obhajob

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 31. máj 2019 na sekretariáte príslušnej katedry.