Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Obhajoby dizertačných prác

          

v Trnave 20. januára 2022

OZNÁMENIE


Harmonogram obhajob dizertačných prác - február 2022:

Ústavné právo

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - august 2021:

Pracovné právo

Trestné právo

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - jún 2021:

Občianske právo

Pracovné právo

Ústavné právo

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - august 2020:

Teória a dejiny štátu a práva

Trestné právo

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - jún 2020:

Občianske právo

Pracovné právo

Trestné právo a kriminológia

Ústavné právo

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - august 2019:

Teória a dejiny štátu a práva

Trestné právo a kriminológia

 

Harmonogram obhajob dizertačných prác - jún 2019:

Občianske právo

Pracovné právo

Teória a dejiny štátu a práva

Trestné právo a kriminológia

Ústavné právo