Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Spolupráca

ÚPDVaIT rozvíja aktuálne domácu a medzinárodnú odbornú a vedeckú spoluprácu s:

 

 

(http://copycamp.pl/en/info/what/ http://copycamp.pl/en/info/visegrad/)

 

 alt

 

 

 

 

 

organizovanie letných škôl (http://lawandict.eu/summer-school/)

 

 

 

v rámci účasti JUD. Zuzany Adamovej, PhD. na podujatiach České právo a informační technologie (http://cpit.law.muni.cz/content/cs/)

Foundation Open Society Institute (FOSI; https://www.opensocietyfoundations.org/)