Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedeckovýskumná činnosť Ústavu PDVaIT

Úspešne zrealizované projekty VEGA:

  • Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva (VEGA č. 1/2589/05)
  • Duševné vlastníctvo a podpora kultúry, vzdelania, vedy a priemyslu v poznatkovo orientovanej spoločnosti (VEGA č. 1/0783/13)

 

Projekty VEGA v realizácii:

  • Creative Commons ako nástroj pre sprístupnenie a použitie kreatívneho obsahu (VEGA č. 1/0556/17)

 

Medzinárodné projekty v spolupráci s FOSI:

  • Open Education Kickoff Meeting  2015
  • Open Education in Slovakia: First Steps, 2015-2016
  • Open Education In Slovakia: Benefits for Education, 2016