Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Ústavu PDVaIT

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Plán prednášok na a.r. 2020/2021 nájdete tu.

Sylaby na a.r. 2020/2021 nájdete tu.

Informačný list

 

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE AUTORSKÉ PRÁVO

Sylaby

Informačný list

 

MEDZINÁRODNÉ A EURÓPSKE PRÁVO PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Sylaby

Informačný list

 

KYBERNETICKÉ PRÁVO

Sylaby

Informačný list

 

ÚVOD DO PRÁVA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Sylaby

Informačný list

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii aj na verejnom portáli systému MAIS.