Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Ústavu PONS

Riaditeľka ústavu:

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.


miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: moravcikova @ gmail.com
PF TU VPCH SAAVŠ

PF TU VPCH celkový prehľad

CV in English

Výskumní pracovníci:

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
z
ástupca riaditeľky

miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: marek.smid @ truni.sk
vedecký profil

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D.


miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: standa.pribyl @ volny.cz
vedecký profil

prof. doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr


miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: damian.nemec @ gmail.com
vedecký profil

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.


miestnosť: 105
telefón: 033/59 39 640
e-mail: martin.sabo @ truni.sk, hesychasta @ gmail.com
vedecký profil