Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Ústavu PONS

Konzultačné hodiny
(prosím skontrolujte aj oznamy)

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
konzultačné hodiny: prostredníctvom e-mailu a po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom MS Teams alebo osobne.
miestnosť: 105

ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD.
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: hesychasta @ gmail.com
miestnosť: 105

prof. doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: damian.nemec @ gmail.com
miestnosť: 105

doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D.
konzultačné hodiny: po predchádzajúcom dohovore prostredníctvom e-mailu: standa.pribyl @ volny.cz