Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

zmena KH/ dr. Šimunová

29.01.2018: zmena KH

Oznamujeme študentom, že konzultačné hodiny dr. Šimunovej sú dňa 30.01.2018 zrušené. Náhradný termín konzultácií je v piatok 02.02.2018 v čase od 08:30hod. do 10:00 hod..

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

 

skuska VET - zmena

21.01.2018: skúška VET - zmena

Oznamujem študentom prvého ročníka PF TU externej formy, že skúška z predmetu Všeobecná ekonomická teória bude dňa 24.01.2018, t. j. v stredu, o 09:00hod. v mč 14 (nie podľa pôvodného termínu o 10:00hod).

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

zmena KH/ dr. Šimunová

19.01.2018: zmena KH

Oznamujeme študentom, že dňa 23.01.2018 nebudú konzultačné hodiny dr. Šimunovej. Náhradný termín konzultácií je v pondelok 22.januára 2018 v čase od 12:00 do 14:00hod. v miestnosti č.110.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP