Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry MPaEP

Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Aktuálne dianie v OSN", ktorá sa uskutoční 25.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.                                                 
                                                                                                                                                                                                                                

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Právne aspekty diplomacie", ktorá sa uskutoční 11.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru, ktorá sa uskutoční 14.3.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

obhajoby záverečných prác a štátne záverečné skúšky

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že obhajoby diplomových prác sa uskutočnia 26.3.2018 od 12:00 v priestoroch katedry (3.poschodie)

Štátne záverečné skúšky sa uksutočnia 10.5.2018 o 8:30 (miestnosť bude upresnená neskôr).

Obhajoby bakalárskych prác z predmetu Európske právo sa uskutočnia 10.5.2018 od 9:30 (miestnosť bude upresnená neskôr)

Obhajoby bakalárskych prác z predmetu Medzinárodné právo verejné sa uskutočnia 10.5.2018 od 10:45 (miestnosť bude upresnená neskôr).