Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry PPaPSZ

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Konzultačné hodiny:
piatok  11.00 hod. - 12.30 hod.
Miestnosť: 320
  
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 11.20 hod.
Miestnosť: 207 (dekanát)
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
Konzultačné hodiny:
pondelok od 16.00-17.00 hod. (online cez MS Teams)
utorok od 13.25-14.00 hod. (online cez MS Teams)                           
Miestnosť: 322
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Konzultačné hodiny: utorok  8.30-10.00 hod. (prezenčne, ak to umožní epidemiologická situácia)
Miestnosť: 322
 
Odborní asistenti:
JUDr. Silvia Beierová, PhD.
Konzultačné hodiny: utorok 8.30 hod. - 10.00 hod. (online cez MS Teams)
Miestnosť: 321a
 
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Konzultačné hodiny: piatok 10.00 hod. - 12.00 hod. (online cez MS Teams)
Miestnosť: 321a
 
Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.
Konzultačné hodiny: streda 13.20 hod. - 15.00 hod. (online cez MS Teams)
Miestnosť: 218
 
Interní doktorandi: