Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry PPaPSZ

Adresa: Kollárova 10, 918 43 Trnava

m. č.: 310, 320, 321  Tel.: 033/59 39 645 - 647

 
Vedúca katedry:
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
 
Tajomník katedry:
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
 
 
Členovia katedry:
 
Profesori:
 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
miestnosť: 320
 
 
Docenti:
 
doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
miestnosť: 322
 
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
miestnosť: 322
 
Odborní asistenti:
 
JUDr. Silvia Beierová, PhD., MBA.
miestnosť: 321a
 
Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.
miestnosť: 218
  
 Interní doktorandi:
 
Externí spolupracovníci:
 
doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
 
JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
 
JUDr. Mikuláš Füleky, PhD.
 
 
 
Sekretariát katedry:
 
Sekretárka: Jarmila Hercegová
miestnosť: 310
Telefón: +421 33/59 39 626
Adresa: Kollárova 10, Trnava