Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry PPaPSZ

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečuje výučbu nasledujúcich učebných predmetov:

Povinné predmety

 
Základy pracovného práva
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Pracovné právo II.
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Právo sociálneho zabezpečenia
Informačný list (dostupný v MAISe)
Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 

Povinne voliteľné predmety

Medzinárodné a európske pracovné právo
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
  
Európske a medzinárodné právo sociálneho zabezpečenia
Informačný list  (dostupný v MAISe)
 
Labour Law
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
 

Výberové predmety

Medicínske právo
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Sociálnoprávna ochrana študentov
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia
Informačný list (dostupný v MAISe)
 
Klinika ochrany zamestnancov 
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
 
Klinika kolektívneho vyjednávania
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
 
Klinika práva sociálneho zabezpečenia
Informačný list (dostupný aj v MAISe)
 
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Informačný list (dostupný aj v MAISe)