Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry PPP

Ing. Lenka Klimentová,PhD.
konzultačné hodiny:  vopred po dohode e-mailom = konzultácie cez MS TEAMS
miestnosť: 110

PhDr. Katarína Miklošová
konzultačné hodiny: vopred po dohode e-mailom
miestnosť: 110

JUDr. Eva Bernáthová
konzultačné hodiny: vopred po dohode e-mailom
miestnosť: vopred pod dohode e-mailom