Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry PPP

Povinné predmety:

Kriminológia (predmet zabezpečovaný v spolupráci s Katedrou trestného práva a krimonológie)
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku

Povinne voliteľné predmety:

Sociálna psychológia pre právnikov
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku

Všeobecná ekonomická teória
Informačný list
Podmienky absolvovania predmetu - denné štúdium a externé štúdium
Zoznam tém prednášok a cvičení - denné štúdium a externé štúdium
Otázky na skúšku

Ekonomika pre právnikov
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku
Zoznam tém seminárnych prác
Šablóna na seminárne práce

Zákaldy manažmentu pre právnikov
Informačný list
Zoznam téme prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku
Zoznam tém seminárnych prác
Šablóna na seminárne práce

Diplomatický protokol
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku

Právna klinika pre komunity I, II, III, IV
Informačný list PKK I, PKK II, PKK III, PKK IV
Zoznam tém seminárov PKKK I - IV
Podmienky absolvovania predmetu PKK I - IV

Forenzná psychológia (predmet zabezpečovaný v spolupráci s Katedrou trestného práva a krimonológie)
Informačný list
Zoznam tém prednášok a seminárov
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku
Predbežné rozdelenie študentov do skupím nájdete tu.
 

Výberové predmety:

Právna rétorika
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení pre denné štúdium a externé štúdium
Podmienky absolvovania predmetu pre denné štúdium a externé štúdium
Otázky na skúšku