Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Záverečné práce Katedry PPP

14.04.2019 - obhajoby BP

Oznamujeme študentom, že obhajoby bakalárskych prác vedených na Katedre propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave sa uskutočnia dňa 14. mája 2019, t. j. v utorok o 09:00hod. v miestnosti č. 109 (kancelária vedúceho KPPP). Harmonogram pripájame tu.

Želáme veľa šťastia a úspešnú obhajobu, KPPP

--------------------------------------------

09.01.2019: zoznam tém DP - prof. Dianiška

Oznamujeme študentom, že témy záverečných prác pre akademický rok 2019/2020, ktoré budú zapisované v aktuálnom akademickom roku 2018/2019 nájdete TU. Upozorňujeme študentov, že diplomové práce pod vedením prof. Dianišku sú obhajované na KTPaK.

Ďakujeme za pochopenie a želáme úspešný semester, KPPP