Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry TPaK - počas letného semestra ak. roka 2021/2022

Konzultácie u všetkých členov katedry je potrebné zo strany študentov dohodnúť vopred prostredníctvom emailu alebo správy v MST. Dôvodom je snaha o predchádzanie kolíziám v prípade, že sa na konzultácii chce zúčastniť viacero študentov.

 

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
- piatok, 10.30 h - 12.00 h (email: ivan.simovcek@truni.sk).

- MS Teams, kód tímu: sbxtz3t

 

Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
- pondelok, 11.00 h - 12.30 h (email: jozef.zahora@truni.sk)

- MS Teams, kód tímu: a3sboqn

 

Prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.
- piatok, 14.00 h - 15.30 h (email: adrian.jalc@truni.sk)

- MS Teams, kód tímu: 2riq03w

 

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
- pondelok, 15.10 h - 16.30 h (email: miroslava.vrablova@truni.sk)

- MS Teams, kód tímu: a4adu07

 

Doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
- utorok, 13.00 h - 14.30 h (email: deset.milos@gmail.com)

- MS Teams, kód tímu: 79tt8a4

 

Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
- streda, 10.10 h - 11.30 h

- cez MS Teams, kód tímu: g3wk65e

 

JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

- na základe predchádzajúcej dohody cez MST (email: jan.santa@genpro.gov.sk)

 

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.

- piatok, 10.00 h -11.30 h (email: libor.klimek@truni.sk)

- MS Teams, kód tímu: a1awqfk

 

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
- utorok, 16.00 - 17.30 (email: stefanzemanpftu@gmail.com)

- MS Teams, kód tímu: oridla3

 

JUDr. Karin Vrtíková
- piatok, 8.45 h - 10.15 h (email: kvrtikova@gmail.com)

- MS Teams, kód tímu: zlrz2zp

 

Mgr. Ivana Mokrá

- piatok, 8.45 h - 10.05 h (email: mokra.ivana@gmail.com

- MS Teams, kód tímu: k6vfwbo

 

Usmernenie k uskutočňovaniu konzultačných hodín

Konzultačné hodiny budú počas dištančnej výučby prebiehať prostredníctvom MS Teams. Postup, na základe ktorého sa počas konzultačných hodín spojíte s príslušným vyučujúcim, je nasledovný:
1. prihlásite sa do MS Teams - lepšie cez aplikáciu stiahnutú do počítača
2. na ľavej strane je modrá lišta, na ktorej je tretia ikona zhora ,,Tímy", na túto kliknete
3. otvorí sa Vám obrazovka, na ktorej vidíte napravo hore ikonu ,,Pripojiť sa alebo vytvoriť tím", na túto kliknete
4. otvorí sa Vám nové okno, v ktorom vidíte ako druhú ikonu možnosť ,,Pripojenie k tímu pomocou kódu", do tejto vpíšete kód, ktorý má každý vyučujúci uvedený pri svojich konzultačných hodinách
5. po nalogovaní sa do tímu môžete priamo volať a to tak, že vpravo hore kliknete na ikonu ,,Stretnúť sa" a následne ,,Pripojiť teraz"
6. týmto spôsobom sa napojíte priamo na príslušného vyučujúceho, s ktorým chcete konzultovať