Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Predmety vyučované na Katedre TPaK

Predmety letného semestra 2021/2022

 

Trestné právo hmotné I (2. Bc.)

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

 

Trestné právo hmotné II (1. Mgr.)

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

 

Trestné právo procesné I (1. Mgr.)

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

 

Trestné právo procesné II (2. Mgr. externá forma štúdia)

Sylaby prednášok

Otázky na skúšku

 

Introduction to the Criminal Law

Sylaby cvičení

 

Introduction to the Criminology

Sylaby cvičení

 

Podmienky výučby a hodnotenia predmetov v LS ak. roka 2021/2022

Podmienky absolvovania predmetov denného štúdia

Podmienky absolvovania predmetov externého štúdia

Podmienky absolvovania predmetov doktorandského štúdia

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 

Predmety zimného semestra

 

Trestné právo procesné II (2. Mgr.)

Sylaby prednášok

Otázky na skúšku

Harmonogram prednášok

 

Trestné právo hmotné I (1. Mgr.)

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

 

Trestné právo hmotné II (3. Bc.)

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

 

Kriminológia - 3. Bc. a 2. Mgr.

Sylaby prednášok

Harmonogram prednášok

Pokyny k cvičeniam a prezentáciám

 

Kriminalistika

Sylaby prednášok

Otázky na skúšku

Harmonogram prednášok

 

Súdne lekárstvo
Sylaby prednášok a cvičení

 

Dokazovanie v trestnom konaní
Sylaby cvičení
Otázky na skúšku

 

Klinika trestného práva
Sylaby cvičení

 

Podmienky výučby a hodnotenia predmetov v ZS ak. roka 2021/2022

Podmienky absolvovania predmetov denného štúdia

Podmienky absolvovania predmetov externého štúdia

Podmienky absolvovania predmetov doktorandského štúdia

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais