Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry RaCP

Vedúca katedry
doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
miestnosť:106, telefón: 033/59 39 620
 
Sekretariát katedry
Katarína Cviková
miestnosť:107, telefón: 033/59 39 612
 
 
Členovia katedry
 

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: stefanzemanpftu@gmail.com

 
Mgr. Dávid Maukš
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
curriculum vitae (SK)
 
 
Martin Jozef Ferenc
pomocná študentská vedecká sila
 
Marek Nekoraník
pomocná študentská vedecká sila
e-mail: marek.nekoranik@tvu.sk
 
Timotej Práznovský
pomocná študentská vedecká sila
 
 
 
Externí členovia
prof. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: vojtech.vladar@truni.sk