Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry RaCP

 Konzultačné hodiny počas letného semestra 2021/22

doc. JUDr. Veronika Kleňová, PhD.
pondelok 11:45 - 12:45 a 18:00 - 18:45 prostredníctvom MS Teams (po dohode e-mailom)

JUDr. Štefan Zeman, PhD.
utorok 16:00 - 17:30 prostredníctvom MS Teams po dohode e-mailom (názov tímu: Konzultačné hodiny - dr. Zeman, prístupový kód: oridla3)