Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Profil Katedry RaCP

Katedra rímskeho a cirkevného práva sa vedecky a pedagogicky zameriava najmä na klasické právnické predmety - Rímske právo a Kánonické právo.

Členovia katedry sa podieľajú na riešení viacerých vedeckých projektov.

Na katedre tiež sídli redakcia medzinárodného vedeckého časopisu Orbis Iuris Romani.