Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry RaCP

Harmonogram DCP I a II

  • Konfesné právo

Harmonogram Konfesné právo

  • Právnická latinčina I
  • Právnická latinčina II
  • Právnická latinčina III - seminár k justiniánskym Inštitúciám

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:
https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais