Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry TPaUP

docenti, docentky a profesori

miestnosť: 105, 033/59 39 640
 
č. m. 112, 033/ 59 39 627

profil na academia.edu

 

odborní asistenti a asistentky

 
č. m. 113, 033/ 59 39 607
profil na academia.edu
 
  
č. m. 112, 033/ 59 39 627
profil na academia.edu
 

JUDr. Patrik Príbelský, PhD.

č. m. 204, 033/ 59 39 608