Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry TPaUP

V akademickom roku 2021/2022 budú konzultácie prebiehať osobne alebo prostredníctvom MS Teams, a to po vzájomnej emailovej dohode.
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
čas: podľa dohody emailom
miestnosť: 105
  
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
čas: streda od 16.30 do 17.50 hod. (Dostupný na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
miestnosť: 112
 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
čas: utorok od 12.30 do 14.00 hod. (Dostupná na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
čas: podľa dohody emailom
miestnosť: 204
 
Mgr. Katarína Kuklová, PhD.
čas: streda od 11.00 do 12.30 hod. (Dostupná na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
 
JUDr. Jakub Neumann, PhD.
čas: streda od 9.00 do 10.30 hod. (Dostupný na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
miestnosť: 112
 
Mgr. Adam Krajáč
čas: štvrtok od 8.20 do 9.40 hod. (Dostupný na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
miestnosť: 112