Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vyučované predmety Katedry TPaUP

Povinné predmety
Teória práva I
Teória práva II
Ústavné právo I
Ústavné právo II
 
Voliteľné a výberové predmety
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
Politická a právna filozofia
Združovacie právo
Argumentačné praktikum
Jurisdiction of the European Court of Human Rights I
Jurisdiction of the European Court of Human Rights II
Etické dilemy v právnických povolaniach
Úvod do právneho myslenia

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS.

 
Materiály k vyučovaným predmetom:
 
Teória práva I
 
 
Teória práva II
 
  
Ústavné právo I
Prezentácie:
 
Ústavné právo II
 
Handouty:
 

Prezentácie: Hospodárstvo SR   Územná samospráva   Zákonodarná moc I.   Zákonodarná moc II.   Prezident SR   Súdna moc I.   Súdna moc II.   Ústavné súdnictvo   Prokuratúra a VOP

Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
 
Politická a právna filozofia 20. storočia
 
Združovacie právo
 
Jurisdiction of the European Court of Human Rights
 
Úvod do právneho myslenia
 
Etické dilemy v právnických povolaniach