Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Otázky na skúšky

 
Pravidlá skúšania katedrových predmetov počas ZS 2020/2021 si môžete stiahnuť tu (aktualizácia k 7. 12. 2020).
 
Teória práva I
 
Teória práva II
 
Ústavné právo I
 
Ústavné právo II
 
Združovacie právo
 
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
 
Politická a právna filozofia 20. storočia
 
Etické dilemy v právnických povolaniach