Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Členovia Katedry SPPZPaFP

Vedúci katedry

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: michal.maslen@truni.sk michalmaslen@yahoo.com

 

Sekretariát katedry

Katarína Cviková
miestnosť č. dverí: 107
tel. č. 033 / 59 39 612
e-mail: katarina.cvikova@truni.sk

 

Profesori

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
miestnosť č. dverí: 304
tel. č. 033 / 59 39 634
e-mail:

profesijný životopis

VUPCH

 

Docenti

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: michal.maslen@truni.sk michalmaslen@yahoo.com

VUPCH

PP

 

Odborní asistenti

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: lubica.masarova@truni.sk

VUPCH

PP

Mgr. Katarína Kremser, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: prochazkovakatka@gmail.com

VUPCH

PP

JUDr. Michal Aláč, PhD.
miestnosť č. dverí: 323
tel. č. 033 / 59 39 636
e-mail: michal.alac@truni.sk

VUPCH

PP

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
miestnosť č. dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk

VUPCH

PP

 

Asistenti

Mgr. Petra Janeková
miestnosť č. dverí: 305
tel. č. 033 / 59 39 635
e-mail: petra.janekova@truni.sk

VUPCH

PP

 

Výskumní pracovníci

Ing. Jana Koprlová, PhD.
miestnosť č. dverí: 8
tel. č. 033 / 59 39 658
e-mail: jana.koprlova@truni.sk

VUPCH

PP

 

Externí členovia katedry

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.
e-mail: abel.brezno@gmail.com
JUDr. Anita Filová
e-mail: filova.anita@gmail.com
JUDr. Radovan Hvizdoš
e-mail: radovan.hvizdos@nsud.sk
JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
e-mail: venhartova@pks.sk