Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vedeckovýskumná činnosť katedry SPPZPaFP

“Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic” (Správa o projekte)

31. 08. 2017

JUDr. Michal Maslen, PhD. z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave získal financovanie projektu v rámci schémy the EEA / Norway Grants na tému “Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic”. Jeho žiadosť bola registrovaná pod číslom BFB-PA16-006, pod ktorým je administrovaná v rámci uvedenej projektovej schémy. Počas svojho výskumu sa dr. Maslen zúčastnil pobytu na Univerzite v Bergene, Právnickej fakulte, Nórsko, ktorá participovala na projekte ako pozývajúca univerzita, a ktorá zabezpečila vedecko-výskumný pobyt výskumníka od 27. júna do 12. júla 2017. Podrobná správa s fotografiou z prezentácie projektu sa nachádza v prílohe k tomuto oznámeniu.

Michal Maslen