Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry SPPZPaFP

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
utorok od 17:00 hod. do 18:20 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: sona.kosiciarova@truni.sk

 

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.
streda od 10:40 hod. do 12:00 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: michal.maslen@truni.sk michalmaslen@yahoo.com

 

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.
štvrtok od 15:10 hod. do 16:20 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: lubica.masarova@truni.sk

 

Mgr. Petra Janeková
utorok od 11:00 hod. do 12:00 hod.
streda od 17:00 hod. do 17:30 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: petra.janekova@truni.sk

 

JUDr. Michal Aláč, PhD.
pondelok od 9:00 hod. do 9:40 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: michal.alac@truni.sk
 
Mgr. Katarína Kremser, PhD.
piatok od 9:30 hod. do 10:10 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: prochazkovakatka@gmail.com
 
Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
pondelok od 16:30 hod. do 17:50 hod.
štvrtok od 16:30 hod. do 17:50 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
presný čas konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: samuel.rybnikar@truni.sk

 

JUDr. Radovan Hvizdoš
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: radovan.hvizdos@nsud.sk

 

JUDr. Jana Venhartova, LL.M.
konzultačné hodiny budú prebiehať on-line prostredníctvom MS Teams
termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom
e-mail: venhartova@pks.sk