Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Akademická štvrťhodinka - dotazník

Milé študentky, milí študenti, nezmeškajte príležitosť vyjadriť svoj názor na fungovanie vašej školy prostredníctvom prieskumu, ktorý pripravila SAAVS.

Informácie o tímoch na skúšky katedry a o kódoch do tímov

Vážení študenti, 

 

zverejňujeme informácie o tímoch v MS Teams, v ktorých budú prebiehať skúšky s jednotlivými členmi katedry, ako aj prístupové kódy do týchto tímov.

 

Prosíme Vás zároveň, aby ste sa dôkladne oboznámili aj s pokynmi o priebehu ústnych skúšok na Katedre trestného práva a kriminológie. Bližšie informácie nájdete na tomto linku: http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/katedry/tpak/ustn..., resp. na stránke katedry.

Obhajoby diplomových prác - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že obhajoby diplomových prác budú na Katedre trestného práva prebiehať v dňoch 8.6. a 9.6.2021 v čase od 9:00. Zoznam študentov na jednotlivé dni bude ešte zverejnený.

TPH I - cvičenia dňa 5.5.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z predmetu TPH I budú dňa 5.5.2021 zabezpečené suplovaním. Študenti sa prihlásia v čase svojho cvičenia do tímu ,,TPH I - náhradný tím na cvičenia" prostredníctvom hesla: flnnzmb. Skupina C1 a C5 o 11:00 budú mať cvičenie spojené.