Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 23.9.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie a prednáška z predmetu Súdne lekárstvo sa dňa 23.9. konať nebude. Bude zabezpečená náhrada a to predĺžením cvičenia a prednášky, ktoré sa budú konať dňa 30.9.

Oznam pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí budú obhajovať bakalársku prácu na KDP v AR 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti - milí bakalaranti,

členovia Katedry dejín práva by Vám radi pripomenuli, že je nevyhnutné dodržať inštrukcie a termíny súvisiace so záverečnou prácou, obsiahnuté v prílohe k Pokynu dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, č. 4/2021 k priebehu konzultácií a postupu vypracovania záverečných prác. Príloha je dostupná TU.
Upozorňujeme najmä na prvý dôležitý termín, 15.10.2021.

 

S pozdravom

Oznam o forme prednášok na Katedre TPaK počas prvého týždňa výučby

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prednášky z vyučovaných predmetov budú v prvom týždni výučby prebiehať v nasledovných formách:

TPH I - online cez MST - kód do tímu: 3v2dmbe

TPH II - online cez MST - kód do tímu: l1mudks

TPP II - online cez MST - kód do tímu: 6tvuoup

Kriminológia (3. Bc.) - online cez MST - kód do tímu: knf25st

Kriminológia (2. Mgr.) - online cez MST - kód do tímu: v6urjg2

Forma ďalších prednášok je uvedená v harmonogramoch, ktoré sú zverejnené na stránke katedry a v Moodli.

Dodatočné obhajoby na KMPaEP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dodatočné obhajoby záverečných prác v akademickom roku 2020/2021 sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva uskutočnia prostredníctvom MS Teams

dňa 23. augusta 2021 od 9:30.

Zoznam a poradie študentiek a študentov na dodatočné obhajoby nájdete TU