Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Prednáška dr. Borkovičovej v rámci Týždňa vedy a techniky 9.11.2021

Milí študenti,

srdečne Vás pozývame na prednášku JUDr. Veroniky Borkovičovej z Národnej banky Slovenska, ktorá sa uskutoční online dňa 9.11.2021 o 8:45.

Katedra občianskeho a obchodného práva

                                                                                                                                                                                         

Memorandum o spolupráci NS SR a PF TU

                                                                                                                                                              

 

oznam - VET - preloženie výučby

23.09.2021: VET - preloženie výučby

Na základe našej spoločnej dohody pripomínam študentom denného štúdia, ktorí majú zapísaní predmet Všeobecná ekonomická teória, že výučba v pondelok 27.09.2021 nebude a náhradné plnenie v plnom rozsahu (prednáška plus cvičenie) bude dňa 01.10.2021, t. j. v piatok od 09,00hod cez MS TEAMS. Uvedené preloženie výučby už máte zaznamenané v systéme MS TEAMS.

Pekný deň, Klimentová