Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Katedry OaOP

Ak nižšie nie je uvedené inak, konzultačné hodiny vyučujúcich sa uskutočňujú najmä on-line cez MS Teams po e-mailovej dohode s konkrétnym študentom. Vyučujúceho možno požiadať o osobné stretnutie v stanovený čas na fakulte, len ak tomu nebránia aktuálne protipandemické opatrenia a vnútorné predpisy fakulty a univerzity. Predovšetkým pôjde o študentov, ktorí pracujú na záverečných prácach v jednotlivých stupňoch štúdia.

 

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

po dohode e-mailom

číslo dverí: 314 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

online cez MS Teams každý utorok 10:30 - 11:50

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4795987efabe4330ad6b5f151a5aa629%40thread.tacv2/conversations?groupId=da8ec749-5284-4b77-a45f-1fa67d8d4136&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

online každý utorok 16:20 - 17:40

kód tímu v MS Teams pre konzultačné hodiny: yn77zju

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

online po predchádzajúcej e-mailovej dohode

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a316d3746437442b0860485fbdecbc663%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a894f0-7d83-4d62-8cbf-473d3479941f&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) 

online cez MS Teams každú stredu 16:20 - 17:40

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad5670853da38435baeca45ba7c5c5dbc%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d049bc7-0a20-44e8-b4f1-b2007546fe30&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

počas konzultačných hodín sa zabezpečuje právna služba študentom v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity 

http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo

číslo dverí: 313 (3. posch.) 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

po dohode e-mailom

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

online po predchádzajúcej e-mailovej dohode

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ccada8a89e3472a8b66f9c86ebd9e2f...

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

online cez MS Teams každý utorok 15:50 - 17:10

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a01b030be16d5414eb3ca9b18bb6986a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b7ada02-f8e4-4838-b31a-1c815a8e4f9e&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 313 (3. posch.)

 

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

online cez MS Teams každý utorok 12:35 - 13:55, po dohode e-mailom aj prezenčne

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e5fab0b8e5e4366959ae41bd6f60685%40thread.tacv2/conversations?groupId=b55c92f7-3416-4314-9c36-a4e836b483bc&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a53af143e51b04ae3991fe6b78004e40c...

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

prezenčne každý utorok 9:15 - 10:30 a 14:05 - 14:30

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

prezenčne každý pondelok 15:45 – 17:15

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

JUDr. Juraj Valentovič

online po predchádzajúcej e-mailovej dohode

číslo dverí: 319 (3. posch.)