Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Otázky na skúšky Katedry OaOP

 

 

OPH I / všeobecná časť

otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné I - starý študijný program

otázky na ústnu skúšku

 

Občianske právo hmotné II (vecné, dedičské právo a záväzkové právo)

otázky na skúšku

 

Občianske právo hmotné III - nový študijný program

otázky na skúšku

 

OPH - rodinné právo

harmonogram výučby a okruhy skúšky

 

Obchodné právo I - starý študijný program
okruh otázok

 

Obchodné právo II - nový študijný program

otázky na skúšku

 

Obchodné právo II - starý študijný program
otázky na skúšku

 

Občianske právo procesné I

 

Občianske právo procesné II

otázky na skúšku 

 

Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve
infolist

 

Podnikateľské právo

okruh otázok

 

Konkurz a reštrukturalizácia
otázky na skúšku

 

Bytové právo
informačný list dostupný v MAISe
sylabus predmetu a podmienky hodnotenia

 

Zmluvné právo

podmienky hodnotenia a okruh otázok