Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry DP

Prezentácia z prednášky pri príležitosti Dňa ľudských práv

Vážené študentky, vážení študenti,

pri príležitosti Dňa ľudských práv usporiadali naši študenti, ktorí aktuálne pôsobia v pozícii pomocných vedeckých síl na Katedre dejín práva, prednášku s Mgr. Dubovským, PhD. z Ústavu pamäti národa.

Ak ste nestihli prednášku, môžete si pozrieť materiál z prednášky TU.

Témy záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam obsadených a voľných tém záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023 je nasledovný:

prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA. 

Bakalárske práce – Katedra dejín práva

1. Tomáš Tirpák - Vyhľadávanie a vyšetrovanie v dejinách trestného procesu na území Slovenska

Anglicky: Inquiry and Investigation in the History of Criminal Procedure in Slovakia

Skúšky - doc. Vyšný

Vážené študentky, vážení študenti,

doc. Vyšný bude skúšať predmet Svetové dejiny práva v tíme Svetové dejiny práva: skúška (Vyšný)
KANÁL: Svetove dejiny prava_skuska_Vysny
KÓD: wigz7x7

Skúška z predmetu Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky spočíva v predložení záverečnej práce, tzn. potrebné je prihlásiť sa len prostredníctvom MAISu, nie prostredníctvom MS Teams. 

Oznam pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí budú obhajovať bakalársku prácu na KDP v AR 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti - milí bakalaranti,

členovia Katedry dejín práva by Vám radi pripomenuli, že je nevyhnutné dodržať inštrukcie a termíny súvisiace so záverečnou prácou, obsiahnuté v prílohe k Pokynu dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, č. 4/2021 k priebehu konzultácií a postupu vypracovania záverečných prác. Príloha je dostupná TU.
Upozorňujeme najmä na prvý dôležitý termín, 15.10.2021.

 

S pozdravom