Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Spôsob zverejňovania prednášok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje nasledovné informácie k spôsobu zverejňovania prednášok z vyučovaných predmetov:

Trestné právo hmotné I - prednášky prof. Záhoru budú prebiehať v priamom prenose v čase prednášky cez MS Teams a budú následne ukladané aj do systému Moodle, prednášky doc. Szabovej budú ukladané vopred ako prednahraté do systému Moodle

Tresté právo procesné II - prednášky budú ukladané ako prednahraté do systému Moodle, uvedené sa vzťahuje aj na prednášky prof. Šimovčeka aj na prednášky prof. Jalča

Spôsob hodnotenia TPP II a TPH II - externá forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP II a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP II a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách.

Spôsob hodnotenia TPP I a TPH II - denná forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP I a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP I a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách.

Zasielanie zadaní na účel hodnotenia predmetov

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že na účel hodnotenia jednotlivých vyučovaných predmetov bude potrebné, aby študenti priebežne plnili zadania, ktoré budú na tento účel vytvárané. Chceli by sme v tejto súvislosti upozorniť študentov, aby si priebežne kontrolovali emailové schránky zimbra - zadania aj s podrobnými pokynmi budú zasielané na tieto emailové adresy. Prvé zadanie bude zaslané 30.3.2020.