Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Konzultačné hodiny doc . Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 26.11. neuskutočnia z technických príčin. Konzultačné hodiny sa budú konať v náhradnom čase v pondelok 30.11. od 16:30 do 17:50.

Dohadovanie tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v termíne od 16.11.2020 do 4.12.2020 a to u nasledujúcich pedagógov:

prof. Šimovček - témy diplomových prác je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

prof. Záhora - témy diplomových prác z TPH je možné dohodnúť prostredníctvom emailu alebo po dohode aj prostredníctvom MS Teams

doc. Szabová - témy diplomových prác je možné dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín cez MS Teams

Termín testu z SSTP - zmena

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že test z predmetu SSTP pre 3. ročník Mgr. externej formy štúdia sa uskutoční dňa 28.11. o 13:00.

TPH I - zmena v harmonograme prednášok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že nastala zmena v harmonograme prednášok z TPH I. Prednáška prof. Záhoru, ktorá mala byť dňa 2.11. cez MS Teams, sa bude konať dňa 9.11. cez MS Teams. Dňa 2.11. bude študentom poskytnutá prednáška Trestná súčinnosť a účastníctvo a to formou prednahratej prednášky v Moodli.