Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

TPP II. - skúška 5.2. Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že ústna skúška z TPP II., ktorá sa bude konať dňa 5.2.2020, sa posúva na čas 15:30.

Konzultačné hodiny - doc. Deset

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzltačné hodiny doc. Deseta sa budú konať tento týždeň vo štvrtok 5.12.2019 od 9:00 do 10:30

Dohadovanie tém DP - vyhodnotenie Szabová

Na základe vyhodnotenia predložených tém diplomových prác a osnov bude doc. Szabová v akademickom roku 2020/2021 školiť nasledovných študentov:

Mokrá Ivana

Zubáková Laura

Dohadovanie tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v termíne od 18.11.2019 do 6.12.2019 a to u nasledujúcich pedagógov:

Kriminalistika - 8.10.2019

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dňa 8.10.2019 sa prednáška a cvičenie z predmetu Kriminalistika konať nebude z dôvodu ochorenia vyučujúceho.