Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Obhajoby diplomových prác - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že obhajoby diplomových prác budú na Katedre trestného práva prebiehať v dňoch 8.6. a 9.6.2021 v čase od 9:00. Zoznam študentov na jednotlivé dni bude ešte zverejnený.

TPH I - cvičenia dňa 5.5.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z predmetu TPH I budú dňa 5.5.2021 zabezpečené suplovaním. Študenti sa prihlásia v čase svojho cvičenia do tímu ,,TPH I - náhradný tím na cvičenia" prostredníctvom hesla: flnnzmb. Skupina C1 a C5 o 11:00 budú mať cvičenie spojené.

TPH I denní študenti - cvičenia dňa 10.3.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia dr. Kyjac budú dňa 10.3.2021 zabezpečené suplovaním prostredníctvom dr. Deseta a dr. Vrtíkovej. Za týmto účelom bol vytvorený nový tím v MS Teams, cez ktorý budú prebiehať všetky cvičenia všetkých skupín dňa 10.3.2021. Tím má označenie ,,TPH I - náhradný tím na cvičenia". Do tímu nebudú študenti pridávaní, ale v čase konania svojho cvičenia sa príslušní študenti nalogujú do tímu prostredníctvom hesla: flnnzmb. Týka sa to všetkých skupín, aj skupiny dr. Deseta.

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z predmetu TPH II bude od 8.3.2021 zabezpečovať doc. Vráblová. Študenti sa preto môžu už v pondelok prihlásiť do tímu doc. Vráblovej.