Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučbu z predmetu TPH II skupín C2 a C3 dňa 22.2.2021 zabezpečí namiesto doc. Vráblovej dr. Vrtíková. Na tento účel budú študenti týchto skupín zaradení do tímu dr. Vrtíkovej.

Výberové konanie na jedno miesto študentskej pomocnej vedeckej sily

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.3. 2021, pre odbor

- trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 25.1. konať nebudú. Budú sa konať v náhradnom termíne dňa 28.1 od 9:00 do 10:30

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 12.1.2021 neuskutočnia zo zdravotných dôvodov. Náhradný termín konzultačných hodín je 13.1.2021 od 9:00 do 10:30.

Konzultačné hodiny doc . Szabovej

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 17.12. konať nebudú z dôvodu skúšania prebiehajúceho v daný deň. Náhradný termín konzultačných hodín bude dňa 21.12. od 10:00 do 11:30

Ústne skúšky na treste - kódy do tímov skúšajúcich

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že tímy v MS Teams na účel vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na katedre Trestného práva a kriminológie boli už niektorými skúšajúcimi vytvorené a kódy na vstup do tímov sú nasledovné:

prof. Jalč

Dokazovanie v trestnom konaní - kód do tímu: ubnq6y7

Trestné právo procesné II - kód do tímu: epuuaq1

doc. Deset

Kriminalistika - kód do tímu: p5l3n72

Trestné právo procesné II - kód do tímu: mtn6xqy

doc. Szabová