Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry TPaK

Trestné právo hmotné - externisti 24.10.2020

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučba externistov z predmetu Trestné právo hmotné I. bude dňa 24.10.2020 prebiehať online formou prostredníctvom MS Teams. Výučba prebehne v čase podľa rozvrhu. Poprosíme študentov, aby sa pripojili v čase výučby do tímu v MS Teams, do ktorého boli za týmto účelom pridaní.

Súdne lekárstvo - oznam

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje študentom prihláseným na predmet Súdne lekárstvo, že prednáška aj cvičenie sa budú dňa 22.10.2020 konať v čase podľa rozvrhu prostredníctvom MS Teams. Kód do tímu bude zaslaný študentom na emailové adresy.

Súdne lekárstvo - 15.10.

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Súdne lekárstvo sa dňa 15.10. konať nebude z techických dôvodov. Súdne lekárstvo sa bude konať od 22.10. O zaradení do MS Teamsu budeme študentov informovať začiatkom týždňa

Konzultačné hodiny - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 15.10.2020 konať nebudú - budú sa konať v náhradnom termíne dňa 19.10.2020 od 12:30 do 13:15 a od 15:00 do 15:45

Konzultačné hodiny doc . Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 8.10. nekonali z technických dôvodov a budú sa konať v náhradnom termíne dňa 12.10. od 16:30 do 18:00.

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 8.10.2020

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie z predmetu Súdne lekárstvo, ktoré sa malo konať dňa 8.10.2020 sa ruší z technických dôvodov. Cvičenie bude nahradené. O dátume a spôsobe nahradenia cvičenia budú študenti informovaní prostredníctvom emailu a tiež formou oznamu zverejneného na stránke Katedry trestného práva a kriminológie.

Klinika trestného práva

Doc. Szabová informuje študentov predmetu Klinika trestného práva, že podklady pre cvičenie, ktoré sa bude konať dňa 1.10.2020 sú umiestnené v systéme Moodle. Pri podkladoch je uvedený aj popis úloh, ktoré je potrebné vypracovať na najbližšie cvičenie.

Spôsob prihlásenia sa do online cvičení - trestné právo

Katedra trestného práva a kriminológie informuje, že pripojenie do cvičení z predmetov vyučovaných na katedre trestného práva bude prebiehať takou formou, že jednotliví vyučujúci si študentov priamo pridajú do vytvoreného tímu cvičenia, napr. tím ,,TPH I Szabová - C4". Na email každého študenta príde aj potvrdzujúci email o jeho pridaní do tímu. V čase konania cvičenia študentovi preto stačí iba prihlásiť sa do MS Teams a vyučujúci študenta cez MS Teams zavolá.