Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry PPP

zmena KH/ dr. Šimunová

28.02.2018: KH, dr. Šimunová

Oznamujeme študentom, že dňa 01.marca 2018, t. j. vo štvrtok, nebudú konzultačné hodiny dr. Šimunovej z dôvodu neodkladných pracovných povinností.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

zmena KH/ prof. Dianiška

22.02.2018: zmena KH - prof. Dianiška

Oznamujeme študentom, že v termíne od 22.februára do 02.marca 2018 nebudú konzultačné hodiny s prof. Dianiškom z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

Diplomatický protokol - prednášky

14.02.2018: Diplomatický protokol - prednášky

Vážení poslucháči II. ročníka bakalárskeho štúdia – zapísaní na predmet DIPLOMATICKÝ PROTOKOL,

 

zmena KH/ dr. Šimunová

29.01.2018: zmena KH

Oznamujeme študentom, že konzultačné hodiny dr. Šimunovej sú dňa 30.01.2018 zrušené. Náhradný termín konzultácií je v piatok 02.02.2018 v čase od 08:30hod. do 10:00 hod..

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

 

skuska VET - zmena

21.01.2018: skúška VET - zmena

Oznamujem študentom prvého ročníka PF TU externej formy, že skúška z predmetu Všeobecná ekonomická teória bude dňa 24.01.2018, t. j. v stredu, o 09:00hod. v mč 14 (nie podľa pôvodného termínu o 10:00hod).

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

zmena KH/ dr. Šimunová

19.01.2018: zmena KH

Oznamujeme študentom, že dňa 23.01.2018 nebudú konzultačné hodiny dr. Šimunovej. Náhradný termín konzultácií je v pondelok 22.januára 2018 v čase od 12:00 do 14:00hod. v miestnosti č.110.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

VET

06.12.2017: opravné termíny postupových písomiek - VET

Oznamujem študentom prvého ročníka denného štúdia PF TU v Trnave, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória (Ing. Klimentová), že opravné a náhradné termíny postupových písomiek sú nasledovne:

- 13.12.2017       8:40 hod, posl.13       opravný termín PP1, náhradný termín pre PP1 a PP2
- 13.12.2017       11:10 hod, posl. 13    opravný termín PP2

Ďakujem za pochopenie a želám veľa úspechov, Klimentová, KPPP