Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Skúšky - doc. Vyšný

Vážené študentky, vážení študenti,

doc. Vyšný bude skúšať predmet Svetové dejiny práva v tíme Svetové dejiny práva: skúška (Vyšný)
KANÁL: Svetove dejiny prava_skuska_Vysny
KÓD: wigz7x7

Skúška z predmetu Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky spočíva v predložení záverečnej práce, tzn. potrebné je prihlásiť sa len prostredníctvom MAISu, nie prostredníctvom MS Teams. 

Študijné oddelenie

Vážené študentky, vážení študenti,

študijné oddelenie bude v obmedzenom režime do 12. novembra 2021.

Diplomové práce - Dr. Zeman

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Dr. Zeman už vyčerpal školiace kapacity záverečných prác a že vybraní študenti na školenie budú informovaní individuálne cez email najneskôr do štvrtkového večera, t.j. 4. 11. 2021.

Diplomové práce - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vybraní diplomanti doc. Szabovej budú informovaní individálne cez email a to najneskôr ráno 28.10.

Dekanské a rektorské voľno

                                                                                     

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej

Vážené študentky, vážení študenti,

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej sa dňa 21. októbra 2021 neuskutočnia, náhradný termín je 20. októbra 2021 od 15:00 do 16:30.  

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.