Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Klinika trestného konania

Predmet Klinika trestného konania sa uskutoční dňa 15.2.2022 v čase podľa rozvrhu. Študenti budú do tímu kliniky pridaní.

Predmety na KTPaK - podmienky, hodnotenie a kódy do tímov

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje podmienky hodnotenia predmetov vyučovaných na KTPaK počas letného semestra akademického roka 2021/2022. V týchto súboroch sú uvedené aj kódy na vstupy do tímov prednášok. Kódy na vstup do tímov prednášok sú uvedené aj v harmonogramoch jednotlivých predmetov, ktoré sú zverejnené na stránke katedry v sekcii Vyučované predmety. Pokiaľ ide o cvičenia, do tímov si študentov pridá každý vyučujúci.

Doc. Vyšný - výučba v letnom semestri ak. roka 2021/22:

Vážené študentky, vážení študenti,

nižšie nájdete základné informácie k predmetom vyučovaným doc. Vyšným v letnom semestri ak. roka 2021/2022:

 

Svetové dejiny práva II:

prednášky: kompletné texty prednášok, opatrené zvukovými komentármi prednášajúceho, budú priebežne zverejňované v Moodle

cvičenia: budú sa konať online

externé štúdium: online prednáška

učebnica: Vyšný, P. Svetové dejiny štátu a práva. 2. vydanie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019

DPÚS II - výučba predmetu v letnom semesteri ak. roka 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

Študenti dennej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Študenti externej formy štúdia nájdu všetky informácie potrebné pre absolvovanie predmetu TU

Želáme Vám príjemné chvíle strávené v našej spoločnosti a počas štúdia právno-historických tém.

Vaši vyučujúci z Katedry dejín práva :)