Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

termíny skúšok ZS 2021/22

15.11.2012: termíny skúšok - VET

Milí študenti, v systéme MAIS sú už zverejnené termíny skúšok z predmetu Všeobecná ekonomická teória (Klimentová), a to pre denné ako aj externé štúdium. Termíny sú zverejnené aj v systéme MOODLE. V systéme MAIS je možné sa zapísať na vami vybraný termín, no skúška bude prebiehať online písomnou formou v systéme MOODLE - podľa podmienok ukončenia predmetu zverejnených na webovej stránke KPPP.
V prípade potreby ma kontaktujte, želám všetkým úspešné ukončenie zimného semestra.

Klimentová, KPPP

Prihlasovanie na termíny skúšok - správne právo procesné

Milí študenti,

v systéme MAIS sú vypísané termíny postupových skúšok z predmetov

  • Správne právo procesné - SK (2. ročník - denná a externá forma štúdia)

  • Správne právo procesné - OSK (4. ročník - externá forma štúdia)

  • Seminár zo správneho práva procesného (2. ročník - denná a externá forma štúdia) 

Prihlasovanie na termíny skúšok sa uskutoční od 3. decembra 2021 od 17:00 hod. prostredníctvom systému MAIS.

Priestupkové právo

V súlade s čl. 19 ods. 9 Študijného poriadku prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamujem študentom, ktorí sa nezúčastnili sústredenia 2. 10. 2021 z voliteľného predmetu Priestupkové právo, že majú právo absolvovať jeho priebežné hodnotenie v skúškovom období ZS akad. r. 2021/22 v nasledujúcich termínoch:

- 15. 12. 2021 (streda) - 16.00 hod.

- 7. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 15. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 21. 1. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

- 29. 1. 2022 (sobota) - 9.00 hod.

- 4. 2. 2022 (piatok) - 16.00 hod.

Zmena termínu online prednášky TPH I. a konzultačných hodín - doc. Vráblová

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje študentom, že on-line prednáška z Trestného práva hmotného I. na tému Súbeh trestných činov a recidíva sa dňa 15. 11. 2021 neuskutoční. Náhradný termín on-line prednášky je 12. 11. 2021 (v piatok) o 15:00 hod. cez Ms Teams. 

Rovnako sa mení aj termín konzultačných hodín pani doc. Vráblovej, ktoré sa neuskutočnia dňa 15. 11. 2021, ale v náhradnom termíne, a to 16. 11. 2021 (utorok) v čase od 12:00-13:30 hod.