Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Konzultačné hodiny - doc. Szabová

Poobedné konzultačné hodiny (14:15 až 15:30) doc. Szabovej sa dňa 23.11. neuskutočnia. Náhradný termín konzultačných hodín je 24.11. od 10:00 do 11:15

Témy záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam obsadených a voľných tém záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023 je nasledovný:

prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA. 

Bakalárske práce – Katedra dejín práva

1. Tomáš Tirpák - Vyhľadávanie a vyšetrovanie v dejinách trestného procesu na území Slovenska

Anglicky: Inquiry and Investigation in the History of Criminal Procedure in Slovakia